Hodnoty glykémie

Hodnoty glykémie nám udávají hladinu cukru v krvi, jsou různé a každou chvíli se mění. Závisí na mnoha faktorech.

Hodnoty glykémie u zdravého člověka se pohybují v rozpětí 3,3 – 5,5 mmol/l. Pokud jsou hodnoty menší, jedná se o hypoglykémii. Naopak pokud jsou hodnoty glykémie vyšší, jedná se o hyperglykémii.

hodnoty glykemie

Hodnoty cukru se snadno dají určit z krve. Pokud má člověk podezření, že trpí cukrovkou, neměl by otálet a měl by si začít pravidelně měřit své hodnoty. Lékař mu sice naměří hodnoty glykémie a zjistí, jak cukrovka postupuje nebo se léčí, ale tyto hodnoty jsou každý den jiné v závislosti na vaší stravě.

Další možností, jak určit hodnotu glykémie je pomocí glykometru, kde si pacient měření provádí sám. Cukrovka je vážná nemoc a proto je důležité ji neustále kontrolovat a sledovat.